Hoe gaan wij op deze site met jouw gegevens om?Welke- en hoe lang  en waar bewaren wij gegevens en wat doen wij ermee?Je leest het hier!

De Zeven Wouden
Lunch & Diner
Voorstreek 120
8556 XV Sloten

Telefoon: (0514)-531270
info@dezevenwouden.com

Boudewijn Kars, eigenaar van Restaurant de 7 wouden,  is eindverantwoordelijk voor de gegevensbescherming van restaurant betreffende gegevens die worden verzameld via deze website.
Hij is te bereiken via: info@dezevenwouden.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Via onze website heb je de gelegenheid een online reservering te maken of arrangementen aan te vragen.
Daarbij slaan wij uw naam e-mailadres en telefoonnummer op zodat wij contact met u op kunnen nemen bij eventueel wijzigingen.

Ook kunt u zich via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. In dit geval geeft u hiervoor zelf toestemming, eerst via onze website en daarna nog een keer via een e-mail die u moet bevestigen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummers, geboortedata of bankgegevens).

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders wel altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurant7wouden.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is nadat u een reservering bij ons gemaakt heeft.
  • Om u op de hoogte te houden via ons nieuwsbriefsysteem indien u zelf heeft aangeven hier prijs op te stellen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wij gebruiken geen van dergelijke computerprogramma’s of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens verkregen vanuit deze website niet langer dan een jaar. Wij zullen nooit contact met u opnemen zonder dat dit betrekking heeft op de reservering die bij ons gemaakt heeft.

  • Uw telefoonnummer en e-mailadres bewaren wij tot twee maanden na uw reservering.
  • Uw e-mailadres, verstrekt omdat u onze nieuwsbrief graag wil ontvangen, bewaren wij in ons AVG proof nieuwsbrief systeem totdat u aangeeft geen prijs meer te stellen op het ontvangen van onze nieuwsbrief.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en altijd in overleg met u.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.`

Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn.
Dit zijn grotendeels foto’s die wij in eigen beheer hebben geproduceerd.  Overige foto’s  zijn het  aangeschafte stockfoto’s via istockfoto.com of zijn gebruikte met toestemming van freepik.com

Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met personen op de foto’s om hen om toestemming voor het gebruik hiervan te vragen.
Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@dezevenwouden.com zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Wij gebruiken ook enkele foto’s die verkregen zijn via rawpixel.com / Markus Spiske

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dezevenwouden.com

Registratieplicht in verband met Covid-19

Naast het werken met reserveringen en afnemen van gezondheidschecks, is de horeca sinds 10 augustus 2020 ook verplicht gasten om hun contactgegevens te vragen. Op deze manier kan het bron-en contactonderzoek wanneer ergens een besmetting blijkt te zijn, door de GGD beter worden uitgevoerd.

Het geven van deze informatie is vanwege privacy niet verplicht, maar wij vragen u vriendelijk gehoor te geven aan deze oproep.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bron- en contactonderzoek wanneer de GGD daar om vraagt.

Wij bewaren uw gegevens maximaal een maand waarna zij volledig verwijderd worden.
De gegevens zullen door ons ook niet voor andere doeleinden worden  gebruikt.

Verwerkingsovereenkomst - Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Restaurant de Zeven Wouden spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt nochRestaurant de Zeven Wouden, noch de maker van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Bij ons is deze verwerkingsovereenkomst verzorgd door teKiek! webdesign die ook de hosting van de website verzorgt.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Restaurant de Zeven Wouden Sloten.