Dank u voor uw reservering!

Terug naar onze homepage...

Dank je voor uw reservering bij ons in het restaurant!
Vergeet u het niet? Noteer hem meteen even 😉

We willen u verder vriendelijk vragen om, wanneer u onverhoopt Corona gerelateerde gezondheidsklachten zou ontwikkelen tussen nu en uw gereserveerde bezoek aan ons, uw reservering tijdig te annuleren.
Dat kan telefonisch: (0514)-531270

Wij kijken uit naar uw komst!